Disclaimer

Disclaimer voor www.poelmantuintotaal.nl

Poelman Tuintotaal verleent u hierbij toegang tot www.poelmantuintotaal.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Poelman Tuintotaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.poelmantuintotaal.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Poelman Tuintotaal.

Beperkte aansprakelijkheid

Poelman Tuintotaal spant zich in om de inhoud van www.poelmantuintotaal.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.poelmantuintotaal.nl aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Poelman Tuintotaal. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.poelmantuintotaal.nl onder voorbehoud van prijswijzigingen, type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen en /of fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke wijzigingen en/of fouten. Voor op www.poelmantuintotaal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Poelman Tuintotaal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Poelman Tuintotaal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Poelman Tuintotaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.